Back to Question Center
0

ວິດີໂອເບື້ອງຕົ້ນມີຜົນກະທົບ SEO? - ການຢຸດເຊົາ

1 answers:
  1. ເວລາໂຫລດພິເສດທີ່ມີວິດີໂອພື້ນຫລັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ SEO? ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ຜົນກະທົບກໍ່ຍ້ອນວ່າ HTML ໄດ້ຖືກໂຫລດແລ້ວແລະວິດີໂອແມ່ນພຽງແຕ່ສະຕີມຫລັງຈາກນັ້ນ?

  2. ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງ (ໃນແງ່ຂອງ SEO) ຖ້າວິດີໂອຖືກຝັງໂດຍໃຊ້ແທໍກ video ຫລື JavaScript ຫລື jQuery? </p> </li></ol></div>

5 days ago
ວິດີໂອເບື້ອງຕົ້ນມີຜົນກະທົບ SEO? - ການຢຸດເຊົາ
Reply